Bestäm först vilken sorts bandkantare (vikning/bredd) du önskar. Fortsätt sedan för att se vad du behöver för just din maskin