Pincetter och liknande sybehör

Vem klarar sig utan pincett vid symaskinen?
Peta, pilla, hålla. Trä symaskinen och mata fram kantbandet.